SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด ( มหาชน )
บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด ( มหาชน )
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107537001269
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 26 หมู่ที่ 6 กันตัง. ต. อ.อำเภอเมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 075-582134-136
แฟกซ์ : 075-582144
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง

Links