SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ดีลิคัพ จำกัด
บริษัท ดีลิคัพ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105535082537
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 5 เกตุอ่ำพัฒนา ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2956-0816-9
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตaขายส่งขนมหวานทุกชนิด

Links