SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105527003992
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : เลขที่ 228 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถ.สิรินธร ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2869-2000
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ผลิต/จำหน่าย/ส่งออกและนำเข้าอาหารประเภทนมและเครื่องดื่ม

Links