SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105537091975
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 117/1 ถนน พญาไท ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-656-6992
แฟกซ์ : 02-656-6991
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

น้ำผักผลไม้พร้อมดื่มaน้ำผลไม้เข้มข้นผลไม้อบแห้งaผลไม้แช่แข็งaแป้งถั่วเหลืองaอื่นๆ

Links