SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำกัด
บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548133372
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : เลขที่ 102 อารี สุขุมวิท 26 ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2661-4600
แฟกซ์ : 0-2661-4601
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงสกัดน้ำมันรำข้าว

Links