SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ซีอองฮองเอ็นเทอไพรซ์ จำกัด
บริษัท ซีอองฮองเอ็นเทอไพรซ์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105528034743
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 462/1-5 ห้อง 403 อาคารยูเนี่ยน สี่พระยา ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-3234-0143
แฟกซ์ : 0-3234-0151
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ผลิตผลไม้อบแห้ง


Links