SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105543112865
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : เลขที่ 252/115-116 อาคาร สำนักงานเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 22 ถ.รัชดาภิเษก ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2694-4466
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 จำหน่ายไก่สดและชิ้นส่วนจำหน่ายสุกรแปรรูปและอาหารสำเร็จรูป

Links