SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ซีเอชเคเทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ซีเอชเคเทรดดิ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105539030701
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : เลขที่ 108/3 หมู่ที่ 3 รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-887-6851
แฟกซ์ : 02-887-6852
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายอาหารเสริมสุขภาพ

Links