SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ซีเฟรชอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107537000751
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 152/25 สาทรเหนือ ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2637-8888
แฟกซ์ : 0-2637-8801
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง ผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง

Links