SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ซีเคร็ท บ็อกซ์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105553103311
หมวดหมู่ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)
ที่อยู่ : เลขที่ 43/7-8 สุนทรโกษา ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 1011
โทรศัพท์ : 0-2249-8778
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 จำหน่ายอาหารเสริม


Links