SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105522018355
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 313 สีลม ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2646-7000
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links