SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ซี อินเตอร์เนชั่นแนล โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ซี อินเตอร์เนชั่นแนล โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0225549000031
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 323 สีลม ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 1050
โทรศัพท์ : 0-2631-1832
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

นำเข้า-ส่งออกเนื้อสัตว์แช่แข็ง


Links