SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ซี ที ฟู้ด โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
บริษัท ซี ที ฟู้ด โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115551001937
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 95 คลองตะเค็ดฝั่งตะวันออก ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 08-1777-5969
แฟกซ์ : 0-2395-2119
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ นายหน้าตัวแทน ขายอาหารทะเลแช่แข็ง

Links