ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เค.พี. เชียงราย จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575552001279
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 2 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย #57190
โทรศัพท์ : 0-5360-2626
แฟกซ์ : 053–602626 
เว็บไซต์ : www.kpagro.co.th

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและเก็บผลผลิตทางการเกษตร

แผนที่ :


Links