ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เค.พี. (จอมทอง) จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505550004505
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 202 หมู่ที่ 5 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ : 086 - 4287583
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : www.kpagro.co.th

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและเก็บผลผลิตทางการเกษตร

แผนที่ :


Links