SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด
บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505510000029
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : เลขที่ 151 หมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา อ.อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-2292, 0-5324-5683
แฟกซ์ : 0-5324-2616
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

เป็นผู้ผลิตชาฝรั่งแห่งเดียวในประเทศไทย

Links