SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ชัยวารีมารีนโปรดักส์ จำกัด
บริษัท ชัยวารีมารีนโปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745529000162
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 4 เอกชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3483-3752
แฟกซ์ : 0-3486-4222
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

อาหารทะเลแช่แข็ง 

Links