SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107537000513
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 149/34 ชั้น 3-4 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ ต.สุริยวงศ์ อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2238-4091
แฟกซ์ : 0-2238-4090
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การส่งออก ผลิตผัก ผลไม้แช่แข็ง

แผนที่ :


Links