SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ชริมพ์เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท ชริมพ์เอ็กซ์เพรส จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105545085202
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 24 เจริญมิตร สุขุมวิท 63 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2391-2233
แฟกซ์ : 0-2391-6233
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายและบริการจัดส่งอาหารทะเลสดแช่แข็ง

Links