SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท จิรคร จำกัด
บริษัท จิรคร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105519009855
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : เลขที่ 30/2 สุขุมวิท 18 สุขุมวิท ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2259-6500-1, 0-2259-5297-8, 0-2663-4307-9, 0-266
แฟกซ์ : 0-2258-3891
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

รับผลิตเครื่องปรุงอาหาร

Links