SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท จิตตานิช แปดริ้ว จำกัด
บริษัท จิตตานิช แปดริ้ว จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0245535000092
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : เลขที่ 11 สุวินทวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3881-2872
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายไอศกรีมและผลิตภัณฑ์แช่แข็ง

Links