SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท คิบุน(ไทยแลนด์) จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105530024326
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 31/10 หมู่ที่ 2 พระราม2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3482-2212-4
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต แปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง ส่งออก ได้แก่ ปูอัด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาบด

Links