SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท คาร์ติโน เจลาติน จำกัด
บริษัท คาร์ติโน เจลาติน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115543006119
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : เลขที่ 111 พุฒสี แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ :  02-728-5427-30
แฟกซ์ : 02-728-5431
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตเจลาตินและคอลลาเจนบริสุทธ์ 100% 

Links