ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เค.แพน โปรดั๊กชั่น ฟู้ด จำกัด
บริษัท เค.แพน โปรดั๊กชั่น ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305539001718
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 49 หมู่ที่ 7 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา #30280
โทรศัพท์ : 0-4433-3366
แฟกซ์ : 0-4433-3373
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำส้ม 25%

แผนที่ :


Links