SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท คอนติเนนตัล แปซิฟิค (1979) จำกัด
บริษัท คอนติเนนตัล แปซิฟิค (1979) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105526004391
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 152/10 ต.สุวินธวงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2236-8082-5
แฟกซ์ : 0-2236-8086
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวและอาหารบรรจุกระป๋อง

Links