SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด
บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105532089654
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : เลขที่ 999/9 พระราม 1 ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-3859-3090
แฟกซ์ : 0-3859-3091
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตผงกาแฟสำเร็จรูป 

Links