SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เค.เค.ซี. มาเก็ตติ้ง จำกัด
บจ.เค.เค.ซี. มาเก็ตติ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105529026388
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 446/2 ซอยอยู่ดี ถนนจันทน์ ต.บางโคล่ อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร #10120
โทรศัพท์ : 0-2211-1412
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและรับจ้างทำขนม

Links