SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ขุนน้ำทา โพราซิสชิ่ง จำกัด
บริษัท ขุนน้ำทา โพราซิสชิ่ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0515545000271
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : เลขที่ 93 หมู่ที่ 9 เหมืองเหยี่ยน พงษ์สุวรรณ ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0-5356-3049
แฟกซ์ : 0-5356-3049
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก

Links