SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ข้าวทิพย์แพร่ จำกัด
บริษัท ข้าวทิพย์แพร่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0545548000077
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 218/2 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 0-5462-2420
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

รับซื้อ-ขาย ข้าว (โรงสีข้าว) 

Links