SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ข้าวโพดสยาม จำกัด
บริษัท ข้าวโพดสยาม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548002324
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 7/4 หมู่ที่ 2 จอมทอง 13 จอมทอง ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง

Links