SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105518005317
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : เลขที่ 999 ทรัพย์ไพลิน คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1212
โทรศัพท์ : 0-2153-4115-20
แฟกซ์ : 0-2153-4121
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

เวชภัณฑ์ยา 

Links