SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ขอนแก่นฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0405547000619
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 280 หมู่ที่ 1 มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 0-4327-2323
แฟกซ์ : 0-4327-3054
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายกุนเชียงa หมูหยองa หมูยอa แหนมa ไส้กรอกอีสาน 

Links