SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ขนมแม่เอย-เปี๊ยะ แอนด์ พาย (2003) จำกัด
บริษัท ขนมแม่เอย-เปี๊ยะ แอนด์ พาย (2003) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105546074425
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : เลขที่ 5-7 บำรุงเมือง ต.ศาลเจ้าพ่อเสือ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2622-0588
แฟกซ์ : 0-2622-0599
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขนมเปี๊ยะ เบเกอรี่ 

Links