SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กู๊ดลัคโปรดักท์ จำกัด
บริษัท กู๊ดลัคโปรดักท์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745537002144
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 69/9 หมู่ที่ 1 เอกชัย ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3441-2209
แฟกซ์ : 0-3442-2209
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายส่งอาหารแช่แข็ง ปลา สัตว์น้ำ

Links