SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กุ้ยหยู ห้างหุ้นส่วน จำกัด
บริษัท กุ้ยหยู ห้างหุ้นส่วน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103527001149
หมวดหมู่ : ผัก
ที่อยู่ : เลขที่ 74/22 จักรเพรช ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระเขต จ.กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2623-7541
แฟกซ์ : 0-2623-8435
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออกผักและผลไม้ 

Links