SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กิจบรรลือ มัลติฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท กิจบรรลือ มัลติฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125539002929
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ละหาน ต.ตลิ่งชัน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2925-5593-9
แฟกซ์ : 0-2925-5592
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตเครื่องเทศสมุนไพรสำหรับปรุงอาหาร

Links