SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด
บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0345534000110
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : เลขที่ 110 หมู่ที่ 6 ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-247261-4
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ไก่สดและไก่สำเร็จรูป 

Links