SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด
บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105538021822
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : เลขที่ 293/23 สุรวงศ์ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (0) 2234 1502-9
แฟกซ์ : (0) 2236 5197 
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

รสกัดน้ำมันจากพืช เช่น รำข้าว 

Links