SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105552137760
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : เลขที่ 194/16 ภิรมย์ ทรงวาด ต.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : (0) 2818 3252
แฟกซ์ : (0) 2818 3258
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม

Links