SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ก.ทวีสิน อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
บริษัท ก.ทวีสิน อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505540000396
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 104/1 หมู่ที่ 13 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ : 0-5329-3513
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตผลไม้กระป๋องเพื่อจำหน่าย 

Links