SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เค เจ ซี อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
บริษัท เค เจ ซี อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135545002765
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : 26/10-11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2908-8387
แฟกซ์ : 0-2908-1273
เว็บไซต์ : www.kjcinterfood.co.th

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารสำเร็จรูป และจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป

แผนที่ :


Links