SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เค เจ ซี อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
บจ.เค เจ ซี อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135545002765
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 1048 หมู่ที่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี #12120
โทรศัพท์ : 0-2908-8387
แฟกซ์ : 0-2908-1273
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารสำเร็จรูป และจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป

Links