SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไอ เอฟ ซี อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
บริษัท ไอ เอฟ ซี อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105539084593
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 128/17 เอกมัย สุขุมวิท ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2391-9397
แฟกซ์ : 0-2381-1431
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายเกี่ยวกับอาหารแช่แข็ง 

Links