SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745537000443
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : เลขที่ 38/56 หมู่ที่ 3 ดับเพลิง เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2813-8001-3
แฟกซ์ : 0-2431-2525
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตข้าวโพดอบกรอบ ผลิตข้าวเกรียบกุ้งชนิดเส้น ผลิตในผลิตภัณฑ์ประเภทเวเฟอร์ชนิดแท่งกลม

Links