SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไบโอเอเซีย จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548012371
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : เลขที่ 1000/30 อาคารพี.บีทาวเวอร์ชั้น9 สุขุมวิท71 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 645 1181
แฟกซ์ : 02 645 1183
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ออร์แกร์นิคอย่างครบวงจร

Links