SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105531100107
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : เลขที่ 3366/6-8 มโนรม พระราม 4 ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-249-9348-52
แฟกซ์ :  02 249 4914
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำมันรำข้าวดิบและรำสกัดน้ำมันตรา TRJ 

Links