SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105532103941
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 1/21 หมู่ที่ 5 โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : 0-3533-0049
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง

Links