SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด
บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505532001559
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : เลขที่ 77 หมู่ที่ 13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0-5358-1222-3
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและส่งออก ขนมอบกรอบ 

Links