ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไทยคอสมอสฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ไทยคอสมอสฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575532000048
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : เลขที่ 262 หมู่ที่ 6 พหลโยธิน ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 0-5372-1703
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

OEM ผลิตผักอบแห้ง และ ผลไม้แช่แข็ง

แผนที่ :


Links