SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไทยกรุ๊ป ซอลท์จินเจอร์ จำกัด
บริษัท ไทยกรุ๊ป ซอลท์จินเจอร์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575549000224
หมวดหมู่ : ผัก
ที่อยู่ : เลขที่ 119 หมู่ที่ 4 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย 57280
โทรศัพท์ : 0-5372-3223-4
แฟกซ์ : 0-5372-2233
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตขิงดอง ขิงเส้นอบแห้ง เพื่อการส่งออก

Links