SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115530000168
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : เลขที่ 208 หมู่ที่ 6 ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2703-4444
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหาร


Links